Награда за всички участници в Национално финално състезание на СБНУ.