ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Област: Велико Търново

Град: Горна Оряховица

Име на училището: ОУ „Иван Вазов“

Училищен сайт: https://www.ivazov.org

Кратко представяне на училището:

ОУ „ИВАН ВАЗОВ“- ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е МОДЕРНО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО, СЪЧЕТАВАЩО ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ С ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

Ние вярваме, че всеки човек има нужда и заслужава да получи качествено образование, за да е в състояние да реализира житейските си цели. Това е особено важно за нашите деца, защото искаме те да живеят пълноценно в свят, който ще е по-сложен, по-динамичен и по-непредвидим от този, който познаваме.
Наша е отговорността да им помогнем отрано да развият потенциала си, да усвоят знания и умения, които да им помогнат да сбъднат мечтите си.

Историята на ОУ „Иван Вазов“ е белязана от много успехи на негови възпитаници. Днес то е модерно и конкурентноспособно учебно заведение, съчетаващо традиционните методи на преподаване с иновативни подходи в обучението. С всяка година се подобряват успехът и качеството на знанията на учениците. Традиционни са успехите на  учениците ни в областни олимпиади и национални състезания. През годините наши представители заемат призови места в олимпиади и състезания по математика, български език и литература, география и икономика, история и цивилизации, физика, химия, биология, чужди езици, както в национални и международни конкурси за рисунки, национални исторически конкурси, първи места в спортни състезания и в песенни конкурси.

Ние, учениците от основно училище „Иван Вазов“, техните учители и родители, водени от желанието нашето училище да стане спокойно, сигурно и безопасно място за обучение и развитие, се обединяваме около идеята, че НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАШАТА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ!