СУ Цар Симеон Велики - Пловдив

Област: Пловдив
Град: Пловдив
Име на училището: СУ „Цар Симеон Велики“

Кратко представяне на училището:   

Директор на училището - Руси Баташки

СУ „Цар Симеон Велики“ в град Пловдив е открито на 4 октомври 1968 година. То бързо спечелва доверието на обществеността и през годините успява не само да съхрани традициите, но и да открие нови хоризонти пред своите възпитаници.
Училището разполага с отлична материална база, съвременни компютри и преподаватели за солидна общообразователна, чуждоезикова и компютърна подготовка, гарантираща им успешна реализация в практиката и висшите училища.

Кратко представяне на начален етап:
СУ „Цар Симеон Велики“ осигурява качествено начално образование.
Предоставя  целодневно обучение на учениците по паралелки /без сборни групи/ с разширено изучаване и интензивна подготовка по български език и литература и математика, развиване на европейски ключови компетентности чрез участие на учениците в извънкласни дейности, факултативни занимания и клубове по предприемачество, екология и изобразително изкуство, организирани занимания по спорт, модерни танци, английски език, театрални и музикални клубове.
Учениците от начален етап участват успешно и се класират на призови места в различни регионални и национални състезания по български език, математика, английски език, състезания към СБНУ.

Учители в начален етап:  Димитрия Кръшкова, Мариана Петрова, Мариана Генова, Гергана Цанекова, Светла Кокова, Дочка Найденова, Мария Костова, Мария Тапалилова, Веселина Говедарова, Светослава Иванова, Надежда Кузманова, Иванка Николова, Мария Христева, Цветелина Видолова