^Back To Top

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

 

 

1. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
Аз и числата
   
Национално
финално
състезание

 

2. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
 
Аз и числата
 
Аз
общувам
с Европа
английски
 
немски
         
   
френски
           
 
руски
         
 
Национално
финално
състезание

 

3. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
Аз и числата
 
Аз
общувам
с Европа
английски
   
немски
         
 
френски
           
 
руски
         
   
Национално
финално
състезание

 

4. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
 
Аз и числата
 
Аз
общувам
с Европа
английски
 
немски
         
 
френски
           
 
руски
         
 
Национално
финално
състезание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Връзки

КНИЖАРНИЦА И КНИЖНА БОРСА
"СОВА-ЛМ"

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 40
за контакт: 0879 603 560

Copyrigcht © 2015 СБНУ