Резултати

 

ВАЖНО!!!

ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ И БУКВИТЕ" ЩЕ СЕ ПРАВЯТ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ.
СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ И БУКВИТЕ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ, ПОЕТАПНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО, НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И РЕГИОНА.

 

 

 

Резултати от проведените състезания в Република България през 2019/2020 учебна годинa
 
Резултати - 2019/2020 г.
Република България
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз и знанието"        
"Аз рисувам"        
„Аз, природата и светът”
 

             

 

    

  
 


 

„Аз и числата”

  . 

                                     

 

 

 

„Аз общувам с Европа”Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Аз и буквите”
 

 

 

 
Участници за явяване на НФС
 

 

 

 
Национално финално състезание
 

 

 

 
Участници с максимален резултат в 4, 5 и 6 състезания през 2019
 

 

 

 

 

Резултати от проведените състезания в Република Словакия през 2019/2020 учебна годинa
 
Резултати - 2019/2020 г.
Република Словакия
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз и знанието"        
"Аз рисувам"        
„Аз, природата и светът”
 

 

 

 

„Аз и числата”

. 
 

 

 
„Аз общувам с Европа”Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Аз и буквите”
 

 

 

 
Участници за явяване на НФС
 

 

 

 
Национално финално състезание
 

 

 

 
Участници с максимален резултат в 4, 5 и 6 състезания през 2019
 

 

 

 

 

 

Резултати от проведените състезания в Република Чехия през 2019/2020 учебна годинa
 
Резултати - 2019/2020 г.
Република Чехия
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
„Аз, природата и светът”
 

 

 

 

„Аз и числата”

. 

      

   
„Аз общувам с Европа”Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Аз и буквите”
 

 

 

 
Участници за явяване на НФС
 

 

 

 
Национално финално състезание
 

 

 

 
Участници с максимален резултат в 4, 5 и 6 състезания през 2019