Резултати

 

ВАЖНО!!!

ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СЪСТЕЗАНИЯТА „АЗ И БУКВИТЕ“ И „НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“ НЯМА ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ. В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮНИ ЩЕ ОБЯВИМ СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧИЛИ ЕДИН, ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 50 Т.
ВСИЧКИ ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИ:
- С ЕДИН РЕЗУЛТАТ 50 Т. – ГРАМОТА;
- С ДВА РЕЗУЛТАТА 50 Т. – ГРАМОТА И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ;
- С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ 50 Т. – ГРАМОТА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ. МЕДАЛИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА САЙТА.
ВСИЧКИ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ В УЧИЛИЩАТА В НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА.
СБНУ ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ С ОТЛИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. СБНУ БЛАГОДАРИ НА РОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ И ВСИЧКИ, КОИТО НАПРАВИХА ВЪЗМОЖНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА.

 

 

 

Резултати от проведените състезания в Република България през 2019/2020 учебна годинa
 
Резултати - 2019/2020 г.
Република България
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз и знанието"        
"Аз рисувам"        
„Аз, природата и светът”
 

             

 

    

  
 


 

„Аз и числата”

  . 

                                     

 

 

 

„Аз общувам с Европа”Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Аз и буквите”
 

 

 

 
Участници с един резултат 50 т.
 

 

 

 
Участници с два резултата 50 т. 
 

 

 

 
Участници с три или повече резултати 50 т.


 


 

 

 

 

Резултати от проведените състезания в Република Словакия през 2019/2020 учебна годинa
 
Резултати - 2019/2020 г.
Република Словакия
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз и знанието"        
"Аз рисувам"        
„Аз, природата и светът”
 

 

 

 

„Аз и числата”

. 
 

 

 
„Аз общувам с Европа”Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Аз и буквите”
 

 

 

 
Участници с един резултат 50 т.
 

 

 

 
Участници с два резултата 50 т.
 

 

 

 
Участници с три или повече резултати 50 т.
 

 

 

 

 

                                         Резултати такмичења у Републици Србији у школској години 2019/2020
Резултати - 2019/2020 г. І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз рисувам"
„Аз и числата” 

 

 

 

 

Резултати от проведените състезания в Република Чехия през 2019/2020 учебна годинa
 
Резултати - 2019/2020 г.
Република Чехия
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
„Аз, природата и светът”
 

 

 

 

„Аз и числата”

. 

      

   
„Аз общувам с Европа”Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Аз и буквите”
 

 

 

 
Участници с един резултат 50 т.
 

 

 

 
Участници с два резултата 50 т.
 

 

 

 
Участници с три или повече резултати 50 т.