Резултати

 

ВАКАНЦИОННИТЕ НИ КНИЖКИ ЩЕ ПОМОГНАТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРЕГОВОРА НА ГОДИШНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ЕДИН НЕТРАДИЦИОНЕН И ЗАНИМАТЕЛЕН НАЧИН.
Вижте помагалата
 
Резултати от проведените състезания в Република България през 2020/2021 учебна годинa
 
Резултати - 2020/2021 г.
Република България
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз рисувам"
 

 

 

 
"Аз и знанието"
„Аз, природата и светът”


„Аз и числата”

„Аз и буквите”

       
„Аз общувам с Европа” - Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език
  
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
Участници в „Национално финално състезание“  

 


 


 
„Национално финално състезание“


 


 


 


 
Участници, получили 50 т. на 3 или повече състезания        

 

„Аз ще бъда ученик“     

 

Резултати от проведените състезания в Република Словакия през 2020/2021 учебна годинa
 
Резултати - 2020/2021 г.
Република Словакия
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз рисувам"
 

 

 

 
"Аз и знанието"
 

 

 

 

 

 

Резултати такмичења у Републици Србији у школској години 2020/2021
 
Резултати - 2020/2021 г. І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
„Аз общувам с Европа“      

 

 

Резултати от проведените състезания в Канада през 2020/2021 учебна годинa
 
Резултати - 2020/2021 г.
Канада
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас

„Аз и буквите”