Резултати

 

УЧИЛИЩАТА, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПРОВЕДАТ СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА", МОГАТ ДА ГО ПРОВЕДАТ, СЛЕД КАТО ДЕЦАТА СЕ ЗАВЪРНАТ В КЛАС.
 
Резултати от проведените състезания в Република България през 2020/2021 учебна годинa
 

Резултати - 2020/2021 г.
Република България
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз рисувам"
 

 

 

 
"Аз и знанието"
 

 

 

 
„Аз, природата и светът”
 

                                

 

             

   

 


 

„Аз и числата”

  . 

                  

       

             

 

 

 

                   

 

„Аз и буквите”

       
„Аз общувам с Европа” - Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език
 

 

                                                                                       

  
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
Участници в „Национално финално състезание“  

 


 


 
„Национално финално състезание“


 


 


 


 

 

Резултати от проведените състезания в Република Словакия през 2020/2021 учебна годинa
 
Резултати - 2020/2021 г.
Република Словакия
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз рисувам"
 

 

 

 
"Аз и знанието"
 

 

 

 
„Аз, природата и светът”
 

            

 

    

 
 


 

„Аз и числата”

  . 

                       
             

 

 

 


 

„Аз и буквите”

       
„Аз общувам с Европа” - Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
Участници в „Национално финално състезание“
 


 


 


 
„Национално финално състезание“


 


 


 


 

 

 

Резултати такмичења у Републици Србији у школској години 2020/2021
 
Резултати - 2020/2021 г. І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
"Аз рисувам"        
„Аз и числата”         

 

 

Резултати от проведените състезания в Канада през 2020/2021 учебна годинa
 
Резултати - 2020/2021 г.
Канада
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас

„Аз и буквите”