^Back To Top

sbnu.org  събира лични данни - имена, адреси, телефони, имейли, за да може да извършва дейността си, съгласно действащите закони.

Данните се събират на основание – получено съгласие на субекта на личните данни.

Личните данни се съхраняват за изискуемия по закон срок и след изтичането му се унищожават.

Съгласувано със субекта на Лични данни, сайтът sbnu.org  събира статистическа информация чрез набор от „бисквитки“.

Повече за Политиката ни за „бисквитки“ можете да прочетете тук

Във връзка с правилата за поверителността, с настоящото Ви уведомяваме, че

    Никога, без Ваше съгласие, няма да използваме  вашата лична информация.
    Никога, без Ваше съгласие, няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
    Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща.
  
По всяко време с писмо до sbnu.org  можете да проверите наличната при нас Ваша лична информация и да заявите желание за нейното:

    Преглеждане;
    Коригиране;
    Забрана за обработка;
    Отмяна на дадени съгласия;
    Трансфер.

Имате право на сезиране на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

При обработката на Вашите лични данни, ние спазваме законовата рамка на ЕС Регл.2016/679 и установените неговия чл.40, рамки на кодекса на поведение при работа с лични данни.

За повече информация за нашата Политика за личните данни – кликнете тук

Copyrigcht © 2015 СБНУ