^Back To Top

ПОМАГАЛА

Тетрадката за домашно е съобразена с новата учебна програма за 1.клас. Обхваща трите етапа на обучение: предбуквен, буквен и следбуквен.
Преработено и допълнено издание по Български език, Математика и Околен свят. Съобразено е с новите учебни програми за 1.клас и съдържа самостоятелни работи, входяща и изходяща диагностика, тестове за две групи и диктовки.

Помагалото е съобразено с новата учебна програма за 1.клас. Съдържа текстове за четене и тематични илюстрации за оцветяване

Самостоятелни работи и упражнения за диагностициране на училищна готовност

"Аз ще бъда ученик"

Самостоятелни работи и тестови задачи
„Аз съм в 1. клас”
„Аз съм във 2. клас”
„Аз съм в 3. клас”
„Аз съм в 4. клас”

Те са създадени от учители за учители и малки ученици. Основават се на практически опит, придобит в системната и продължителна работа в клас и проверени практики.
Авторите са членове на Сдружението на българските начални учители и са действащи в професията си, уважавани от колегите и доказали професионалните си качества. Съдържат самостоятелни работи с диктовки и тестови задачи. Универсални са, защото са съобразени с учебниците, одобрени от Министерството на образованието, младежта и науката.

Ваканционни учебни книжки
„Аз съм във ваканция след 1. клас”
„Аз съм във ваканция след 2. клас”
„Аз съм във ваканция след 3. клас”
„Аз съм във ваканция след 4. клас”

Написани са от действащи учители, членове на Сдружението на българските начални учители. Те ще помогнат на малките ученици с интересни и забавни задачи да затвърдят основните знания от изминалата учебна година и да ги разширят.
Книжките са пример как могат да се постигнат междупредметните връзки и как до знанието може да се достига по занимателен начин.

Самостоятелни работи
„Аз уча английски във 2. клас”
„Аз уча английски в 3. клас”

„Аз уча английски в 4. клас”

Те са изцяло съобразени с учебния материал, който се изучава в съответния клас. Имат за цел да подпомагат както учителите, така и децата в изучаването на езика. Те са направени в две групи и дават възможност на учителя често да проверява нивото на знания на децата. Подходящи са и за работа у дома, защото съдържат ключове с отговори, ясна скала за оценяване, а условията на упражненията са написани и на български език.
Съобразени са с възрастовите особености на децата в начална училищна възраст - упражненията са поднесени интересно и са придружени с много забавни картинки.

Учебните книжки са одобрени със Заповед № РД09-320/04.04.2014 г. на Министъра на образованието и науката.

Учебни книжки
„Моят час на класа в 1. клас”
„Моят час на класа във 2. клас”
„Моят час на класа в 3. клас”
„Моят час на класа в 4. клас”

Книжките са пълноценен помощник на учители и ученици за часовете на класа. Изцяло са съобразени с учебната програма. В цветната първа половина са разработени темите, а във втората половина има богат материал за самостоятелна работа на учениците.
Богато илюстрованите учебни книжки поднасят увлекателно основните знания за безопасност на движението, защита от бедствия и аварии, празници и обичаи, бележити българи, съобразявайки ги с възрастта на малките ученици. Авторите са действащи учители, членове на Сдружението на българските начални учители.

Учебните книжки са одобрени със Заповед № РД09-240/06.03.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Тестове
"Аз се подготвям за национална проверка в 4. клас"

Самостоятелни работи
„Аз уча немски във 2. клас“
„Аз уча немски в 3. клас“

Учебните помагала са съобразени с учебните програми по немски език за 2. и за 3. клас. Изключително полезни са за учениците, които започват да изучават немски език. Поднесени интересно и занимателно, те съдържат и речници, и занимателни игри.
Написани са от водещи учители, преподаващи езика в начален курс.
Помагала
"Аз уча граматика в 1 клас"
"Аз уча граматика във 2 клас"
Помагалата са ценен помощник за учениците при усвояването на граматиката. Занимателно, под формата на игра, те ще могат лесно да запомнят тази трудна материя.

 

 

Връзки

КНИЖАРНИЦА И КНИЖНА БОРСА
"СОВА-ЛМ"

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 40
за контакт: 0879 603 560

Copyrigcht © 2015 СБНУ