Обучение за кредити

Курсове за придобиване на квалификационни кредити, организирани от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/

Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически кадри и реформата в образователната система, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/, организира курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри, както следва:

 • Валери Стоилов Стефанов, проф. дфн, СУ „Св. Климент Охридски“
  Учебна програма:
      Умението да четем – мотивации, проблеми и иновативни подходи в училище
 • Кристина Данева Йорданова, д-р, СУ „Св. Климент Охридски“
  Учебна програма:
      Нови методологически модели в обучението по БЕЛ. Осъвременяване на подходите към българската литературна класика
 • Стефан Крумов Стефанов, д-р, главен учител НУП, СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе
  Учебна програма:
      Управление поведението на класа, комуникация с родителите и ученическо портфолио с ClassDojo
 • Весела Георгиева Недкова, педагогически съветник, ПГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград
  Учебна програма:
      Асертивното поведение или как да се утвърждаваме, без да обиждаме другите
 • Мария Стефанова Кунчева, педагогически съветник, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково
  Учебна програма:
      Взаимодействие на педагозите с ученици и родители от уязвими групи
 • Ваня Велизарова Вълчева, директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана
  Учебна програма:
      Ефективно партньорство между родители и педагогически специалисти
 • Мария Георгиева Минкова, старши начален учител, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик
  Учебна програма:
      Интерактивни методи на преподаване
 • Донка Господинова Кючукова, заместник-директор, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
  Учебна програма:
      Диагностика на училищната готовност при 6 – 7-годишните деца
 • Галина Иванова Тузларова-Кушова, старши учител, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
  Учебна програма:
      Особености на съвременното обучение по литература в началното училище. Диагностика на грамотността /четене с разбиране/
 • Елеонора Кирчева Панайотова, заместник-директор, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище
  Учебна програма:
      Взаимодействие и работа между училището и семейството /учени-ци – учители – родители/
 • Катя Ангелова Чалъкова, учител, ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград
  Учебна програма:
      Методи и форми за успешна мотивация на учениците по математика и развиване на математическите и дигитални компетентности
 • Милка Тодорова Кощрова, педагогически съветник – психолог, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков
  Учебни програми:
      Позитивни подходи за работа с деца и младежи с емоционални и поведенчески затруднения
      Посредничество при решаване на спорове между връстници – решаване на конфликти чрез медиация.

 Организация по провеждане и цени:

 • Обучението се провежда на място в училищата.
 • Продължителността на обучението е 16 часа.

Първият ден от лекциите е присъствен.
Втория ден дистанционно се поставят самостоятелни задачи.

 • След завършване на курса участниците придобиват един квалификационен кредит и получават удостоверение за това.
 • Стойността на обучението на един участник е 55 /петдесет и пет/ лева.

За записване и допълнителна информация: г-жа Елена Владимирова,
тел. 0888959620, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заповед № РД 09-235/02.02.2018