^Back To Top

Уважаеми колеги, родители и ученици,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и
науката /изх. № 1103-219/20.07.2016 г./ през учебната 2016/17 г. за десета поредна година ще се проведе
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график::

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам" 12.10. – 28.10.2016 г. 04.11. – 15.11.2016 г. 17.11.2016 г. 05.12.2016 г.
„Аз, природата и светът” 24.11. – 05.12.2016 г. 08.12. – 16.12.2016 г. 20.12.2016 г. 04.01.2017 г.
„Аз и числата” 06.01. – 16.01.2017 г. 20.01. – 26.01.2017 г. 31.01.2017 г. 22.02.2017 г.
„Аз общувам с Европа” 10.02. – 17.02.2017 г. 20.02. – 27.02.2017 г. 28.02.2017 г. 13.03.2017 г.
„Аз и буквите” 27.02. – 10.03.2017 г. 13.03. – 21.03.2017 г. 24.03.2017 г. 08.04.2017 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

18.04. – 24.04.2017 г. 26.04.2017 г. 15.05.2017 г.

Заявки  за  участие  се  подават по обявения график на оторизирания
представител за областта, а за град София от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
02/943 43 02
+ 359 882 277 171
+ 359 888 959 620
+ 359 878 959 620

Материалите  за  състезанията  се  получават от представителите по области, а за град София се изпращат с куриер на адреса на училището.
Такса участие  –  6.00 лв. на ученик  /с ДДС/ за всяко състезание, като  1.00 лв. от участник е в полза на училището.
Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.
Националното финално състезание е без такса участие.
Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
Участниците получават грамота.
Времетраене – един учебен час.


ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе по една от следните  теми:
- „Любимата ми игра с приятели ”;
- „Първият учебен ден ”;
- „Моят любим герой от приказките ”.
Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от четирите езика: английски, френски, немски или руски.Съдържание на тестовете

 

„Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Роден край - 1 кл., Околен свят - 2 кл., Човекът и природата - 3 и 4 кл., Човекът и обществото - 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и буквите” Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература - двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
„Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз общувам с Европа”  Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски, Френски, Немски и Руски език за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

 

 

Връзки

КНИЖАРНИЦА И КНИЖНА БОРСА
"СОВА-ЛМ"

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 40
за контакт: 0879 603 560

Copyrigcht © 2015 СБНУ