СБНУ е включено в регистъра на МОН на институциите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.