Награда за участниците в Национално финално състезание през учебната 2020-2021 г.