През месец юни се проведе среща на представителите на СБНУ от цялата страна.