СБНУ подписа Споразумение за съвместна дейност с Учителско дружество Ниш, Република Сърбия. На подписването присъства Генералният консул на Република България г-н Атанас Кръстин.