^Back To Top

СБНУ подписа Споразумение за съвместна дейност с Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ - София към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Връзки

КНИЖАРНИЦА И КНИЖНА БОРСА
"СОВА-ЛМ"

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 40
за контакт: 0879 603 560

Copyrigcht © 2015 СБНУ