Важно съобщение:

Поради по-късното провеждане на състезанието "Аз и числата", всички резултати от него ще бъдат качени на 5 март..

 

АКТУАЛНО

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката

Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с Учителско дружество - Ниш