ВАЖНО!!!

ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ И БУКВИТЕ" ЩЕ СЕ ПРАВЯТ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ.
СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ И БУКВИТЕ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ, ПОЕТАПНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО, НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И РЕГИОНА.

 

АКТУАЛНО

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката

Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с Учителско дружество - Ниш