Начало Състезания Резултати Контакти
 
ПАРТНЬОРИСиндикат на българските учители


Всичко започва с ПРОСВЕТА


Асоциация "Родители"


Къде да учим в София


Национален дарителски фонд
"13 века България"


Министерство на образованието и науката


Софийски университет
"Св. Климент Охридски",
Факултет „Славянски филологии”


Национален дворец на децата


Държавна агенция за закрила на детето

НАЧАЛО

Новите помагала и учебни книжки, разработени от учители от СБНУ вече излязоха от печат и може да ги поръчате на e-mail или на телефоните на Сдружението.

За поръчки:
pomagala_55@abv.bg
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СБНУ
Заповед на министъра на образованието и науката вижте документа
Споразумение между СБНУ и Синдикат на българските учители вижте документа
Писмо от Софийски университет "Св. Климент Охридски" вижте документа
Споразумение на СБНУ с Асоциация "Родители" вижте документа

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ (СБНУ) се ръководи в дейността си от следните основополагащи принципи:
1. Работа в интерес на българските начални учители.
2. Работа в интерес на българското училище и неговите малки ученици.
3. Доброволност при участие в мероприятията му.
4. Откритост и финансова прозрачност.
5. Партниране с Училищните настоятелства.

Задача на Сдружение на Българските Начални Учители е да работи за бъдещето на децата, за европейско образование и за съхраняване на добрите традиции на българската образователна система.

Цели на СБНУ са:
1. Модернизация на образованието;
2. Квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри;
3. Развитие на гражданското образование и възпитание;
4. Развитие на формите за извънкласна и извънучилищна работа с учениците;
5. Интеграция на децата от малцинствените групи и тези в неравностойно положение.

Средства за постигане на целите са:
1. Методически и квалификационни дейности за усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на иновационни педагогически практики.
2. Дейности за оптимизиране и модернизиране на програми, учебни и училищни състезания, конкурси, както и проектни задачи.
3. Разработване и реализиране на проекти и програми за интеграция на деца от малцинствените групи и на деца в неравностойно положение, с цел осигуряване на равен старт и достъп до образование.
4. Разработване на модули за индивидуална и самостоятелна работа в извънкласни и извънучилищни форми.
5. Провеждане на обучения, семинарни занимания, консултации и тренинги с цел повишаване квалификацията на педагогическите кадри и подпомагане на карирерното им развитие.
6. Издателска и рекламна дейност


 
Правила за безопасно сърфиране в ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКИ


Книгопечат в ниски тиражи

последна промяна: 27.9.2014 08:26:21 PM
  Copyright © sbnu.org 2007-14 Design by Doc