УЧИЛИЩАТА, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПРОВЕДАТ СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА", МОГАТ ДА ГО ПРОВЕДАТ, СЛЕД КАТО ДЕЦАТА СЕ ЗАВЪРНАТ В КЛАС.

 

АКТУАЛНО

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката

Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с Учителско дружество - Ниш