ВАКАНЦИОННИТЕ НИ КНИЖКИ ЩЕ ПОМОГНАТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРЕГОВОРА НА ГОДИШНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ЕДИН НЕТРАДИЦИОНЕН И ЗАНИМАТЕЛЕН НАЧИН.
Вижте помагалата

 

АКТУАЛНО

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката

Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с Учителско дружество - Ниш